Medya - Medyanın Gücü - Medya Manipülasyonu


medya gerçekleri


Yasama,Yürütme ve Yargı ! Devleti ayakta tutan 3 büyük güç.Ama bu dinamiklerin haricinde bir güç daha var o da Medya.Bu yazımda medyanın toplum üzerindeki etkisi,yeni medya kavramı,basın ve yayın özgürlüğü ve medya manipülasyonu gibi başlıklar üzerinde duracağım.Okuyunuz.

Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi

Medya,toplum üzerinde etkisi yüksek olan yazılı,işitsel,görsel ve internet haberciliğin tümü yani kitlesel iletişim organıdır.Bir siyasi partiyi başa getirebilen veya mevcut hükümeti baştan atabilen,insanları bir olgu ve olay hakkında düşüncelerini kökten değiştirebilen bir güce sahip olan medya,bizim ülkemizde hiç bir zaman tam demokratik yapısını koruyamamış,yandaş olarak ve/veya üzerinde baskı kurularak rolünü tam olarak yerine getirememiştir.

Ülkemizdeki günümüz medyaya baktığımızda yandaş gazeteler ve yandaş televizyon kanalları,hükümetin hatalarını halka yansıtmayarak,gerçekleri halı altına süpürerek,hükümetin sürekli iyi yönlerini öne çıkararak yağ sürerek sözde habercilik yaptıklarını sanmaktadırlar.Muhalif gazete ve haber kanallarına baktığımızda ise otokontrol,sansür ve hapis cezalarına kadar giden yoğun baskı görülmektedir.Bu dayatmalar altında tabiki basın özgürlüğünden bahsedemeyiz.

Siyasal iktidarlar medyayı kendi iktidar çıkarları için kullanmayı amaçlamış, medyanın özgür ve bağımsız kimliğini yaralamış,ellerindeki imkanlarla “Bağımlı bir medya” yaratmaya çalışmışlardır. Medya demokrasi tartışmaları içinde kullanılan “Bağımlı medya”, “Güdümlü medya”, “Satılmış medya” gibi saldırgan tanımlamalar muhalefet tarafından iktidarla medya arasındaki çıkar paralelliği ekseninde oluşmuş durumları ifade için kullanılmıştır.

Yeni Medya Kavramı Nedir ?

Yazılı,işitsel ve görsel basına sosyal ağlarında katılmasıyla medya,yeni bir tanım içerisine girmeye başlamıştır.İnternet ve sosyal ağların geleneksel medyanın içerisinde yer almasıyla interaktif etkileşimin arttığı,iletişimin kolaylaştığı ve coğrafi anlamda uzaklığın anlamını kökten değişimlere uğramıştır ve yeni medya kavramı ortaya çıkmıştır.

Yeni medyayının içerisinde yer alan ortamlar ise başlıca mobil ve web platformlar,virtual reality uygulamalar,podcastlar ve interaktif içerikler(ses,video) dir.

Medya Manipülasyonu Nedir ?

Medya Mabipülasyonu,medyanın gerçekliğin belli boyutlarını vurgulayıp, belli boyutlarını ört bas ederek "yeni bir gerçeklik" yaratması. Yalan haberden çok daha tehlikeli olan bir durum.Çünkü manipülasyonda gerçeklik kırıntıları bulunduğundan, insan zihni sorgulamadan doğru olmayan bir haberi "doğru" olarak kabul edecektirBu yöntemi günümüz medyası sıklıkla kullanmakta ve kitleleri yanlış yönlendirmektedir.

Medya manipülasyonuna mizahi bir yaklaşım;

Bir ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememişti. Ne yapsa makbule geçmiyor, basın hergün kendisiyle uğraşıyordu. Nihayet :
-Öyle bir şey yapayım ki, gazeteciler mat olsun, diye düşündü ve ilan etti :
-Pazar günü saat 10′da bakan denizin üzerinden yürüyerek geçecek.
Pazar sabahı saat 10′da tüm basın mensupları toplandılar orada. Bakan geldi ve elinde bastonuyla denizin üzerinde yürümeye başladı. Karşı kıyıya kadar da yürüdü geçti. Herkesin gözleri dehşetle açılmıstı.
Fakat ertesi günü tüm gazetelerde şu başlık okundu :
-Bakan yüzme bilmiyor!

Medya manipülasyonu işte böyle birşey olsa gerek.Medya ve Manipülasyon hakkında daha detaylı bilgi için Medya ve Manipülasyon

Medya Bakış Açımızı Nasıl Manipüle Eder ?

Aşağıdaki fotoğraf medya kanalının devletin ideolojik aygıtı olarak kullanıldığı ve temelde devletin diğer aygıtlarıyla birlikte yine devletin ideolojisine uygun olarak insan profili yetiştirme ve davranış biçimi oluşturma yönünde hizmet ettiğinin kanıtıdır.İşte size medya bakış açımızı nasıl manipüle eder ?

 medya gerçekleri


Popüler Kültür ve Medya İlişkisi


'Medya ve Popüler Kültür'
Popüler kültürün ya da Can Kozanoglu'nun deyimiyle "pop çağı kültürü"nün en önemli özelliği benzeştirici işlevidir. Bunu da bireylere çeşitli kimlikler sunarak yapıyor. Batılılık , doğululuk, keskin laiklik, dindarlık, modernlik, milliyetçilik, şiddet, barışçılık, çılgınlık, duygusallık vs.
Popüler kültürde her şey imaj üzerine kuruludur; kim olduğu, ne söylediği önemli değil. Televizyona çıkıp sürekli beyanat verenlere pierre bourdieu (fast-thinker / hazırcevap) diye bir nitelemede bulunuluyor. Artık sizin imajınız, söylediklerinizin ve tutumlarınızın önüne geçiyor. Medya, ekonomide, siyasette, sporda ve sanatta yıldızlaşan imajlar yaratıyor. Eğer bir konu tartışılacaksa ne konuşacakları belli olan bu starlara söz veriliyor. Bu kapitalist sistemin medya mantığının bir uzantısıdır. Bu sistem devam ettikçe bu böyle devam edecek. Artık gerçeklerin bir önemi yok; her şey sahte, her şey taklit.

Arkadaşlar,Medya,kapitalist sistemin en etkili silahıdır. Gazete ve televizyonlar,toplumları robotlaştırmak,duygusuzlaştırmak ve düşünceleri çıkar uğruna manipüle etmek için oldukca iyi bir silahtır.Bu oyuna dikkat edin.


Düzeltme (08.09.2013) : Yazı baştan sona elden geçti.Yazım hataları giderildi.Yeni başlıklar eklendi.İyi okumalar.

Yorumlar

Yorum Gönder

Yazıya yorum yap :