Php vs Python vs Ruby - Modern Dil Savaşları [infografik]


'Pprograming LanguagesWars '


Udemy tarafından oluşturulan bu güzel infografik de ruby,python ve php dillerinin karşılaştırılması var.İnfografi ye baktığımızda dillerin yaratıcıları,sunuş tarihleri,kullanılan siteler,öğrenim kolaylığı,popüleritesi gibi konularda karşılaştırma yapılmış.Programlama dilleri hakkında bilgi ve infografik yazının devamında.


Programlama Dilleri  :

Ruby 
Nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi itibarı ile, Ada, Perl, Smalltalk gibi programlama dillerinden etkilenmiştir ve Python ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir. Ruby yorumlanan bir dildir. Yukihiro Matsumoto tarafından yazılan dil bir özgür yazılımdır ve GPL ile lisanslanmıştır.
Daha Fazla Bilgi

Python
Nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir.Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır.
Daha Fazla Bilgi

PHP
Hypertext Preprocessor (Türkçe: Üstünyazı Önişlemcisi) genelağ için yaratılmış, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir. PHP, ilk kez Rasmus Lerdorf tarafından, web üzerinden sayfasına ziyaret edenleri izlemek amacıyla bir dizi Perl betiği kullanılarak geliştirilmişti
Daha Fazla Bilgi


İnfografik:

Yorumlar