C# Programalama Örnekleri -2-

ikinci c# örneğimiz,textbox'a girilen 2 sayı aralığındaki 2 ve 3 e bölünebilen sayıların kontrolünü yapan program.sayıların adedini ve toplamlarını ayrı textboxlarda gösteriyor.En basit şekliyle yazımı ;private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            string girilensayi1 = textBox1.Text;

            string girilensayi2 = textBox2.Text;

            int sayi1 = Convert.ToInt32(girilensayi1);

            int sayi2 = Convert.ToInt32(girilensayi2);

            int toplamadet = 0, toplamadet2 = 0, toplamlari1 = 0,toplamlari2=0;

            for (int i = sayi1; i < sayi2; i++)

            {

                if ((i % 2) == 0)

                {

                   

                    toplamadet += 1;

                    toplamlari1 += i;                }

                if ((i % 3) == 0)

                {

                    toplamadet2 += 1;

                    toplamlari2 += i;

                }

            }

            listBox1.Items.Add(toplamadet.ToString());

            listBox2.Items.Add(toplamadet2.ToString());

            textBox3.Text = (toplamlari1.ToString());

            textBox4.Text = (toplamlari2.ToString());

        }


Algoritma Anlatım 

Sayıları aldıktan sonra bir for döngüsü kuruyoruz ve sayı1 den sayı2 ye kadar döndürerek,if ile sayıların 2 ve 3 e bölünebilirliğini kontrol ediyoruz.

Yorumlar