Horus'un Gözü - Wedjat - Ay Gözü

Horus’un gözü eski Mısır tasvirlerinde ilâh Horus’un  sol gözüne verilen addır.Horus'un gözü,wedjat veya ay gözü gibi isimler kullanılır. Manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç âlemindeki her niyetini ve yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür.Horus'un gözleri eski mısır mitolojisinde güneş ve ay'ı temsil eder. Horus gözlerini açınca ortalığın aydınlandığına kapatınca da karardığına inanılır.Bu gözü illuminatinin simgesi olan 12 katlı piramidin en üstünde de görebiliriz(yahova). illuminati konusunu geniş olarak ilerleyen zamanlar da yazıya dökeceğım. 

Resimler :
Yorumlar